torsdag 31. mai 2012

Jemen: Hvordan har AQAP greid å vokse seg sterke i Jemen (del 1)?

"You can pass a lot of laws. Those laws are not going to get Bin Laden dead." (Leiter, Head of National Counterterrorism center)
I dag er fokuset på to lange, grundige og godt skrevne artikler om amerikansk utenrikspolitikk, med fokus på Jemen. Så har du behov for noe ordentlig lesestoff i helgen, så er dette noe jeg virkelig anbefaler. Artiklene er hentet fra New York Times og PBS (programmet Frontline) og fokuserer på ulike måter på hvordan Obama administrasjonen og USA forholder seg til grupper som Al Qaida. Jeg tenkte å gi et lite innblikk i begge artiklene. I denne delen fokuserer jeg på artikkelen i New York Times.

New York Times publiserte en grundig artikkel for et par dager siden med innblikk i hvordan Obama administrasjonen har utviklet sin egen politikk rundt drone-angrep. I artikkelen kalt Secret ‘Kill List’ Proves a Test of Obama’s Principles and Will dokumenteres det grundig hvordan Obama har gått fra idealistiske uttalelser om ingen tortur og stenging av Guantanamo-basen, til å bli en realpolitiker som ikke blir blendet av sin egen retorikk. Kort sagt så er det "pragmatism over ideology" som er slagordet for anti-terror politikken. Det er veldig mye som kan sies om artikkelen og jeg vil bare trekke frem et par ting som er relevant for denne bloggen. 

Et poeng som er litt oppsiktsvekkende er hvordan Obama-administrasjonen ser på sine fiender i land de opererer, som Jemen. Distinksjonen mellom sivil og fiende er vanskelig å finne. 
It in effect counts all military-age males in a strike zone as combatants, according to several administration officials, unless there is explicit intelligence posthumously proving them innocent.
Denne politikken vises tydelig i Jemen, hvor sivil tap sjeldent har blitt kommentert av amerikanske myndigheter. I tillegg viser det seg at Obama-administrasjonen har en egen hemmelig "kill-list" hvor kandidater nomineres og blir valgt "inn" på listen. Til slutt er det Obama selv som avgjør om målene skal angripes, basert på denne listen. Artikkelen peker også på en endring i politikk fra Bush til Obama når det kommer til å pågripe terrorister. 
Their policy is to take out high-value targets, versus capturing high-value targets,” said Senator Saxby Chambliss of Georgia, the top Republican on the intelligence committee. “They are not going to advertise that, but that’s what they are doing.”      
Dette har vist seg de siste årene med angrepene på blant annet Bin Laden og Anwar Al-Awliki. Til slutt så viser artikkelen til det famøse angrepet i Majala (2009, des) i Abyanprovinsen, som i etterkant har vært vond nøtt for hele Obama-administrasjonen. Her ble målene man ønsket tatt ut, men også to familier i nærheten ble drept, både kvinner og barn. Jeg tidligere omtalt denne saken på bloggen og da spesielt under posten om hvorfor USA ønsker å holde en jemenittiske journalist fanget. Denne journalisten er den som først rapporterte om Majala hendelsen.  Det viser seg at denne hendelsen har hatt akkurat motsatt effekt av hva man ønsket. Den kalles ofte starten på Ansar Al-Sharia sin oppbygning i Jemen. Det ble etterhvert også lagt ut videoer som viste hva amerikanske droner hadde gjort, en av dem kan du se under. (advarer mot meget sterke bilder og jeg kan ikke 100% verifisere at den er autentisk. Den er hentet fra @afrahnasser sin blogg.Det artikkelen til NYT viser er at Obama-administrasjonen etter denne hendelsen skal ha strammet grepet rundt disse angrepene og at det ble stilt høyere krav før man kunne "ta" ut det man anså som terrorister. Men disse kravene ble etter kun et par år løst mer og mer på, både i Pakistan og i Jemen. Et eksempel er drapet på sønnen til Anwar al-awliki som ennå ikke har blitt kommentert av amerikanske myndigheter selv om han er amerikanske statsborger, mindreårig og aldri har vært involvert i "terrorhandlinger". For å få et bedre innblikk i helheten så bør du sette av en halvtime og lese artikkelen.

I del to fokuserer jeg mer på Jemen og da med fokus på hvordan AQAP har bygget seg opp i landet og hva USA har gjort for å bidra/stoppe dette de siste 20 årene. Dessverre er drone-angrepene noe som kan ha bidratt til dette og da spesielt angrepet i Majala som av mange blir sett på som et vendepunkt i negativ retning. Dette kommer jeg mer tilbake til i Del 2 som publiseres i løpet av dagen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar