torsdag 27. september 2012

Midtøsten: Hvem er egentlig Ansar Al-Sharia?

For de av dere som har fulgt skriveriene på denne bloggen med jevne mellomrom så har dere nok merket at Ansar al-Sharia har blitt nevnt mange ganger. Det har hersket mye usikkerhet rundt hvem, hva og hvor denne gruppen kom fra, noe som jeg gjennom flere poster har forsøkt å synliggjøre. Ansar Al-Sharia som navn og organisasjon oppstod først i Jemen i april 2011, men nå har både navnet og organisasjonen blitt eksportert rundt i hele Midtøsten. Er dette bare et annet navn for Al Qaida, er det en ny jihadist-organisasjon eller er det ikke noen sammenheng i det hele tatt? 

I en artikkel  av Aaron Y. Zelin i Foreign Policy er det nettopp fremgangen til Ansar al-Sharia som blir behandlet meget grundig. I artikkelen kalt "know your Ansar al-Sharia" går han dypt inn i de forskjellige organisasjonene med samme navn som har dukket opp rundt om i Midtøsten det siste året og forsøker å forklare hva som ligger bak.

Ansar betyr "tilhenger av" eller "støttespiller" på arabisk. Ansar al-Sharia er dermed "tilhengere eller støttespillere av Islamsk lov". Der hvor jihadistiske organisasjoner tidligere lagde utallige ulike organisasjoner med mange ulike navn, så er det nå en trend at de kaller seg "Ansar" et eller annet. I følge Azelin så har Ansar al-Sharia fått fornyet interesse etter ambassadestormingen i Libya fordi antas at den lokale Katibat Ansar al-Sharia stod bak. Som jeg nevnte forrige uke kan det også antas at det var organisert av jihadistiske krefter i Jemen. Ansar al-Sharia som navn dukket som nevnt opp i Jemen først i april 2011 da en av de religiøse lederne i AQAP i et intervju bekreftet at Ansar al-Sharia ble brukt av av dem i et forsøk på å omdefinere Al Qaida. Navnet kom opprinnelig fra en artikkel av Shaykh abu al-mundhir al-shinqiti som oppfordret muslimer til å opprette egne misjonærorganisasjoner i ulike muslimsk land og kalle dem Ansar al-Sharia. Foreløpig finnes det Ansar Al-Sharia organisasjoner i Tunisia, Libya, Jemen, Egypt og Marokko. 

I følge Azelin er stiftelsen av de ulike Ansar al-Sharia gruppene et bevis på at Al Qaidas unipolare jihadisme nå har returnert til en mer multipolar jihadisme, hvor de ulike gruppene kjemper i sine hjemland og ikke mot en stor felles fiende globalt. En forskjell fra tiden før Al Qaida ble opprettet er at jihadistene er mer samlet ideologisk, ved at de prater om globale mål, men de kjemper lokalt. På 90-tallet både pratet og kjempet jihadistene lokalt. I tillegg følger disse gruppene i fotsporene til det muslimske brorskap ved å fokusere på å tilby folk tjenester og være en myndighetsfunksjon. 

Det er veldig viktig at de ulike Ansar al-Sharia gruppene ikke sees på som en stor enhet, men som mange små ifølge Azelin. Det er ikke opprettet noe formelt samarbeid mellom dem og de opererer uavhengig av hverandre. Det er også ulike grader av kontakt til den "gamle" Al-Qaida organisasjonen. Hva står de ulike gruppene for? 

Ansar al-Sharia i Jemen (ASJ)
Mens de andre Ansar al-Sharia gruppene har oppstått av seg selv, så har denne gruppen en klar forbindelse til AQAP, siden den tross alt er startet som et forsøk på å forbedre AQAP sitt rykte. Gruppen har, som jeg har nevnt utallige ganger, vært en stor maktfaktor sør i Jemen det siste året. De tok blant annet over store områder i Abyan og Shabwa, og mistet dem først i sommer til styresmaktene. I følge Azelin er det meget sannsynlig at dette bare er et midlertidig tilbakeslag for Ansar al-Sharia og at de sannsynligvis vil returnere. 

Grunnen til dette er sosioøkonomisk. En av Ansar al-Sharias styrker var at de greide å tilby innbyggere tjenester de ellers ikke ville ha fått. De tok over rollen som sentralmyndighetene egentlig skulle fylle og gav innbyggere elektrisitet, vann, sikkerhet, utdanning og opprettholdt lov og orden. Dette ble opprettholdt etter en meget ekstrem og snever forståelse av sharia. Allikevel argumenteres det for at deres styre var relativt populært. Det er dermed mulig at innbyggere uten mat, vann, strøm eller sikkerhet vil ønske Ansar al-Sharia tilbake om de kan tilby det som myndighetene ikke kan.


Ansar al-Sharia i Tunisia (AST)
Ansar al-Sharia i Tunisia ble startet i etterkant av fallet til tidligere president Zine El-Abdine Ben Ali. Fra våren 2011 til nå i 2012 har medlemsmassen økt fra et par hundre til opp mot 10,000. AST er ifølge Azelin schizofrene i sin ideologi. De vil at tunisiere skal følge den "rette" veien i Islam, men oppfordrer samtidig medlemmer til å bli med på jihad i andre land. Det er bevist at mange av AST sine medlemmer skal ha vært med på angrepet på den amerikanske ambassaden i Tunis for en drøy uke siden. Det er også denne gruppen som stod i bresjen for å forby visningen av filmen Persepolis på tunisisk fjernsyn. Som sine navnebrødre i Jemen så tilbyr også AST sosiale tjenester i mange byer i Tunisia. 

Ansar al-Sharia i Libya (ASB og ASD)
I Libya har man like godt to ulike Ansar al-Sharia grupper. Katibat Ansar al-Sharia in Benghazi (ASB) og Ansar al-Sharia in Derna (ASD). ASB er sett på som gruppen som stod bak angrepet på konsulatet i Benhazi som førte til at den amerikanske ambassadøren ble drept. Gruppen ledes av en tidligere innsatt i Ghaddafi sine fengsler, Muhammed Al-Zahawi. Organisasjonen ble startet i februar i år og har foreløpig et par hundre medlemmer. ASB tilbyr som de andre navnebrødrene sosiale tjenester og gjort ting som myndighetene ikke makter eller ønsker. ASD vet man lite om annet enn at de er ledet av en tidligere innsatt på Guantanamo, Abu Sufyan bin Qumu. 

Ansar al-Sharia i Egypt (ASE) og Marokko (ASM)
Til forskjell fra gruppene nevnt ovenfor så har ikke disse gruppene gått ut offentlig og erklært at de eksisterer. ASM er således meget ung, den ble først startet for noen uker siden. Disse gruppene er foreløpig kun grupper som finnes på nettet og som operer på nettet. Det lille man vet er at gruppene har sagt at de ikke har tilknytting til andre Ansar al-Sharia grupper, men at de har samme ideologiske tankegrunnlag som basis. 

Det er med andre ord en utvikling man ikke helt vet hvor går, men det er uansett viktig å følge nøye med. Man skal ikke se bort ifra at Ansar al-Sharia som navn vil bli bedre kjent i verden i løpet av året om trenden som Azelin beskriver vil fortsette. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar