mandag 9. juli 2012

Saudi Arabia: Olje + opprør + Sjia = Mediestillhet

En liten nyhetsoppdatering på mandagen. I går kom det flere meldinger om at det var opprør i byen Qatif på østkysten av Saudi-Arabia. Qatif er kjent som senteret til sjiaminoriteten i Saudi-Arabia og det har vært tilløp til opprør der flere ganger det siste året. Det hele er ganske komplekst, for det er mange interesser som står i mot hverandre i dette området. Jeg tenkte jeg skulle belyse dette litt.

I følge Al Jazzera, som er en av få nyhetsmedier som i det hele tatt har dekket opprøret i Qatif, så startet protestene da en prominent religiøs leder blant sjiaene ble arrestert.  Sjeik Nimr al-Nimr skal ha blitt jaget av politet under en kjøretur og deretter skadet, for så å bli arrestert. Han har tidligere vært kjent som en ganske kraftig kritikker av myndighetene og har vært arrestert flere ganger tidligere. Nyheten om arrestasjonen spredte seg kjapt via sosiale medier, mye på grunn av bildet som Al Jazeera illustrerer sin artikkel med. Der ser man en eldre mann, som skal være al-Nimr skadet i en politibil og dekket av blod.

Fra offisielt hold skal Al-Nimr og hans tilhengere ha skutt mot politiet og deretter blitt skadet da politet avfyrte skudd tilbake. Uavhengige kilder sier derimot at Al-Nimr ikke var bevepnet. I etterkant samlet flere hundre mennesker seg i gatene i Qatif for å vise sin støtte til Al-Nimr i det som var en fredelig demonstrasjon. Saudiske sikkerhetstyrker som ikke tillater demonstrasjoner overhodet åpnet ild mot demonstrantene og minst to stykker skal ha blitt skutt og drept, flere skal ha blitt skadet. Du kan se en video av demonstrasjonen, og hva som skjer når skudd blir løsnet mot dem, under. (NB:Ganske sterke bilder)


I etterkant av angrepet på demonstrantene så har det vært mye oppstuss  spesielt på twitter over at denne demonstrasjonen ikke blir nevnt i internasjonal media. I tillegg til stykket i Al Jazeera, så har jeg kun funnet et stykke hos Reuters som også nevner hva som har skjedd. Saudisk media nevner det ikke med et ord, heller ikke andre medier på Den arabiske halvøy. I internasjonal media har det også vært tyst, noe som er litt rart i og med at opprør i Saudi egentlig er en meget god nyhetssak. Hvorfor er det slik?

Svaret er egentlig ganske enkelt. I Qatif på østkysten (se kart under) så finnes sjiaminoriteten i Saudi-Arabia. På østkysten finnes også de fleste oljefeltene til Saudi-Arabia og det er derfor uhyre viktig å holde kontrollen i disse områdene slike at oljeproduksjonen ikke trues. I tillegg ligger Bahrain rett over sundet og Iran ikke så langt i fra de heller.


Sjiaene i Saudi havner mellom barken og veden. Som minoritet blir de diskriminert. De kan ikke jobbe i militæret eller i sentrale statlige stillinger og de blir behandlet som annenrangs borgere. Hver gang de protesterer og ønsker å forbedre sine levekår, så blir det sett på som en sikkerhetstrussel siden de er sjiaer. Da blir de automatisk knyttet til Bahrain sitt opprør og ikke minst til Iran. Det hjelper ingenting at demonstrantene selv er fredelige og er klare på at deres mål ikke er å kaste kongen, men å forbedre egne kår. Sjiaene blir sett på kun som en sikkerhetstrussel, ikke en minoritet som skal behandles som minoriteter i følge saudiske myndigheter. Og det blir verre.

Det er mye motstand mot den saudiske kongefamilien og hvordan de styrer landet. Men en ting er nesten hele den saudiske befolkningen enig i, at sjianene i øst er en fare og en trussel som bare bør holde kjeft. Så av den grunn så har militæret og sikkerhetsstyrkene full støtte i befolkningen til å slå hardt ned på alt som ligner på et opprør i øst. Og USA og andre vestlige land gir sin stille aksept siden det betyr at oljeproduksjonen ikke forstyrres.  Markedet er da også fornøyd, for uroligheter i Saudi kan påvirke oljeprisen.

Det er med andre ord ikke lett å være saudier og sjia, for det er tilnærmet ingen som bryr seg og som støtter deres kamp om få rettighetene som alle andre ønsker. Penger og olje har en tendens til å trumfe frihet og rettigheter. Til og med når det gjelder mediedekning.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar