tirsdag 1. november 2011

Saudi Arabia: Offentlige henrettelser øker i 2011: et blikk fra "chop chop" square

I dagens VG er det en artikkel fra Saudi om en sak vi hører altfor ofte om, henrettelse av folk på åpen gate i Saudi-Arabia. Saken er i stor grad hentet fra Daily Mail som rapporterte saken først. Samme hvor sjokkerende og brutalt dette høres og ser ut, så er det helt vanlig at henrettelser i Saudi-Arabia blir foretatt offentlig, hovedsaklig ved at offeret blir halshugget med et skarpt sverd. Ironisk nok gjennomfører de halshugging fordi myndighetene mener det er en "mer human måte å dø på".  I denne saken var den en sudansk borger som ble dømt til døden for "magi", noe som i seg selv her i nord er vanskelig å se på som en forbrytelse i det hele.

Fra tiden jeg bodde der så gikk det rykter om at alle henrettelser ble utført på fredags formiddager. I Riyadh var det blant annet en plass kalt Chop-Chop Square på folkemunne hvor disse henrettelsene ble utført. Ofte blir de ikke forhåndsannonsert, bøddel og offer bare dukker opp på en offentlig plass og henrettelsen blir gjennomført i påsyn av både menn, kvinner og barn. Det ser ut til å ha hendt med Sudaneseren over. Det skumle er at befinner man seg i nærheten til en slik hendelse, så blir man tvunget av politiet til å samle seg på plassen og se på. Vi lærte tidlig å aldri dra til byen på morgenen, i fare for at vi ble tvunget til å bivåne en henrettelse. Men i en artikkel fra 2009 beskriver Adam St. Patrick hvordan det er å stå på første rad når bøddelen svinger sverdet på chop chop Square.  Grufull lesning. Artikkelen har også med et sitat fra en av dem som har dette som jobb og som i 2003 gav et sjeldent intervju om hvordan det var å jobbe som bøddel. Jeg lar sitatet stå for seg selv: “I am very proud to do God’s work... No one is afraid of me. I have a lot of relatives, and many friends at the mosque, and I live a normal life like everyone else... I deal with my family with kindness and love. They aren’t afraid when I come back from an execution. Sometimes they help me clean my sword... It’s a gift from the government [worth SAR 20,000, or around $6,800 CAD]. I look after it and sharpen it once in a while, and I make sure to clean it of bloodstains.”

Det er som mange kanskje har forstått mange problemer med det saudiske rettsystemet og landets forståelse av straff. Det første store problemet med hele det saudiske rettsvesenet er at de ikke har en kodifisert straffelov som vi har. I Norge vet vi hva som er ulovlig/lovlig og bryter man loven så finnes det en strafferamme man må forholde seg til. I Saudi styres all lov ut i fra Sharia, ved at man gjennom å bruke passasjer fra Koranen, Hadith osv tolker seg frem til om det er gjort noe straffbart og deretter avgjør straff. Det store problemet med en slik praksis er at to like handlinger oftest blir behandlet ulikt, noe som er uhørt i et sivilisert rettsystem. Alt avhenger av hva den enkelte religiøse dommer føler for. Det er i tillegg et utall andre store problemer. Ønsker du en introduksjon til de saudiske rettsystemet og alle problemene det inneholder vil jeg sterkt anbefale Human Rights Watch sin rapport Precarious Justice, den klart beste og mest veldokumenterte rapporten jeg har lest om Saudi-Arabia og deres rettspraksis.

Et annet stort problem er at saudierne ikke respekterer vanlige rettslige prosesser som advokatbistand, åpenhet og ankeprosesser. I tillegg blir ofte utenlandske statsborgere behandlet mye dårligere enn landets egne statsborgere og og ofte henrettet uten at verken myndigheter i landet eller familien er blitt underrettet. Dette skjedde blant annet i sommer da en indonesisk hushjelp ble henrettet, som igjen har ført til en stor diplomatisk krise mellom Indonesia og Saudi-Arabia. Det har blant annet ført til at indonesiske kvinner ikke lenger for lov å dra til Saudi-Arabia og jobbe som hushjelper. 

Både Amnesty og HRW har gjentatte ganger satt dødsstraff i Saudi på dagsorden, senest i sommer advarte Amnesty om at antall henrettelser var økende i Saudi-Arabia. Allerede i år har 44 mennesker blitt henrettet, mot 26 personer i hele fjor. Men det skal understrekes at 2010 var et "bra" år for Saudi-Arabia. Ser man noen år tilbake så ble 67 personer henrettet i 2009 og 102 henrettet i 2008. Tallet fra 2010 bar håp om at Saudi Arabia begynte å rette seg etter press fra det internasjonale samfunnet, men utviklingen i år kan tyde på det motsatte. Mange hevder at økningen i antall henrettelser blant annet er ment til å spre frykt og hinte til at opprør og protester som i andre arabiske land, ikke vil tillates i Saudi-Arabia. Wikipedia har en ok artikkel om dødstraff i Saudi-Arabia for dem som har interesse. 

Det er med andre ord få lys i enden av den saudiske tunnelen. Det viktigste er ennå å legge press på landet og kreve stans i denne typen handlinger. Først og fremst må det gjennomføres en lovreform hvor lover kodifiseres (som Abdullah har lovet, men som ennå ikke er startet) slik at vanlige rettsregler følges.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar